OM OSS


IT-leverantör för företagsmarknaden

Syncit erbjuder ett totalansvar för IT i ditt företag. Vi skräddarsyr IT-lösningar som passar idag - och som du kan växa med i framtiden. Vi är din kompetenspartner och är med dig hela vägen så att din affärspotential utnyttjas genom smarta och stabila IT-lösningar.

Skräddarsydda lösningar

Personliga
Det är inte lätt att komma ihåg allt som har med IT att göra.Då är det bra att ha en leverantör i ryggen som systematiskt arbetar med att bara komma ihåg.Vi följer upp och utför vad vi ordnar. 

Vi arbetar förebyggande genom regelbundna statusmöten och dialog.Eftersom vi vet att det är viktigt att komma fram till de bästa IT-lösningarna.Men ingenting mer än bara passar, vi ska inte vara trötta på varandra. 

Hög kompetens
Med många år på marknaden har vi samlat ett antal kompetensområden som gör det möjligt för oss att lösa våra kunders IT-utmaningar effektivt. Vi har många IT-möjligheter att erbjuda ditt företag.

Flexibla
Olika antaganden och behov kräver ett öppet sinne och en flexibel strategi.
 Vi löser mest och tillhandahåller de flesta.

Vi tar äganderätt till ditt problem, så du behöver inte ta de tio telefonerna, skriva dessa e-postmeddelanden, spendera alla dessa timmar på att orientera dig och samla in information. Vi gör det åt dig. Vi ger dig grunden för beslutsfattande, så att din IT-vardag blir enklare och effektivare.

Erfarna
Vi har varit på marknaden i maånga år och har mycket kompetenta medarbetare med lång tid i branschen. Vår erfarenhet och kunskap är praktiskt när vi löser IT-utmaningar.