EN MODERN ARBETSPLATS


Arbetsplats som tjänst

SyncITs tjänst är en komplett och modern arbetsplats som ger dig produktivitet och flexibilitet, när du vill, var du vill.

En optimal och modern IT-arbetsplats är en arbetsplats som är fullt anpassad efter verksamhetens specifika behov.SyncITs tjänst är en komplett och modern arbetsplats som ger dig produktivitet och flexibilitet, när du vill, var du vill. En optimal och modern IT-arbetsplats är en arbetsplats som är fullt anpassad efter verksamhetens specifika behov.

I stort sett alla Data-intrång initieras idag via en klientdator eftersom det är just vid klienten de största IT-säkerhetsmässiga bristerna och sårbarheterna finns. Antingen i form av den mänskliga faktorn eller som ett resultat av ineffektiv hantering av klienter.

SyncIT kan ta hand om din IT-miljö och fungera som din IT-avdelning. Vi kan också stödja befintlig IT-avdelning om så önskas.  Vi kan ge råd och hantera inköp av all IT-utrustning. Med allt fler val och produkter kan det bli allt svårare att veta vad som är rätt val för ditt eget företag. Att installera och uppdatera programvara, säkerställa kompatibilitet, proaktivt täta säkerhetshål och skydda mot dataattacker och virus är några av vad vi tillhandahåller. 

Dokumentskydd

Backup av Office 365

Applikation paketering

Säkerhetspaket

Kom i kontakt med oss

Kontakta oss så ska vi hjälpa dig att spara både tid och pengar på att effektivisera ditt företags IT-infrastruktur. Mer information om oss hittar du på vår om oss sida.»

    Är det en fördel för mig att hyra en IT-konsultant?

    Vi på SyncIT erbjuder IT konsulter som hjälper dig med dina it projekt, vilket innebär att våra erfarna och kompetetna konsulter ser till att din it miljö hanteras utvecklas på ett proaktivt sätt både lokalt och på distans utifrån era förutsättningar.

    LÄS MER